Choose Category        


Тръба ф400 за водохващане
Category: Тръби
Геометрични Размери::   

DN=40mm
L=90mm
D=50mm
Тегло (кг.)::   

134кг

С тръби за водохващане се изграждат уличин водосъбирателни шахти, чрез които дъждовните води се отвеждат в канализационната мрежа.

Бетоновата тръба отговаря на стандарт БДС EN 1917:2003 - "Тръби и фасонни части от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон"

Плоча 50/50/5
Category: Тротоарни Плочи
Геометрични Размери::   

a=50mm
b=50mm
d=5mm
Тегло (кг.)::   

Бетонна квадратна тротоарна плоча с размери 50/50/5 mm сива

Плоча Право Каре
Category: Тротоарни Плочи
Геометрични Размери::   

a=40mm
b=40mm
d=4,5mm
Тегло (кг.)::   

15.8kg

Тротоарна плоча "Право каре" може да бъде произведена в разцветка по желание на клиента.

Плоча Ъглово каре
Category: Тротоарни Плочи
Геометрични Размери::   

a=40mm
b=40mm
d=4,5mm
Тегло (кг.)::   

15.8kg

Тротоарна плоча "Ъглово каре" може да бъде произведена в разцветка по желание на клиента.

Плоча Слънце
Category: Тротоарни Плочи
Геометрични Размери::   

a=40mm
b=40mm
d=4,5mm
Тегло (кг.)::   

15.8kg

Тротоарна плоча "Слънце" може да бъде произведена в разцветка по желание на клиента.

Плоча Лунен камък
Category: Тротоарни Плочи
Геометрични Размери::   

a=40mm
b=40mm
d=4,5mm
Тегло (кг.)::   

15.8kg

Тротоарна плоча "Лунен камък" може да бъде произведена в разцветка по желание на клиента.

Плоча Камък
Category: Тротоарни Плочи
Геометрични Размери::   

a=40mm
b=40mm
d=4,5mm
Тегло (кг.)::   

15.8kg

Тротоарна плоча "Камък" може да бъде произведена в разцветка по желание на клиента.

Плоча Прав паркет
Category: Тротоарни Плочи
Геометрични Размери::   

a=40mm
b=40mm
d=4,5mm
Тегло (кг.)::   

15.8kg

Тротоарна плоча "Слънце" може да бъде произведена в разцветка по желание на клиента.

Плоча Топка
Category: Тротоарни Плочи
Геометрични Размери::   

a=40mm
b=40mm
d=4,5mm
Тегло (кг.)::   

15.8kg

Тротоарна плоча "Топка" може да бъде произведена в разцветка по желание на клиента.

Плоча Плетеница
Category: Тротоарни Плочи
Геометрични Размери::   

a=40mm
b=40mm
d=4,5mm
Тегло (кг.)::   

15.8kg

Тротоарна плоча "Плетеница" може да бъде произведена в разцветка по желание на клиента.

 1  2  3  4  5   Next  

Свържете се с нас: +359 888 316 099