Open Hours

Monday: 08:00 - 17:00
Tuesday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Thursday: 08:00 - 17:00
Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: Closed

Address

Свържете се с нас:
+359888316099

ulitsa "Tsarna Bara 7"
1261 Mramor
Bulgaria
View in GoogleMaps

"С фирма "АР МА 3" ООД работим съвместно по "Интегриран воден проект за град Кърджали" Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.""
Фирма "АР МА 3" ООД участва като даставчик на стоманобетоновите елементи необходими при изграждането на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Кърджали.
Производството на бетоновите изделия от фирма "АР МА 3" ООД беше извършено в договорените срокове, като качеството им отговаря на всички национални и европейски стандарти.
Производствената база на фирма "АР МА 3" ООД е добре оборудвана, а персонала е с нужната квалификация, което позволява фирмата да е предпочитан партньор при изграждането на важни инженерни проекти."

       "Калистратов груп" ООД

Свържете се с нас: +359 888 316 099