"АР МА 3" ООД започва своята дейност през 2000 година като основният и предмет на дейност са производството на бетонови изделия, заготовка и продажба на арматурно желязо, строителство, благоустройствена и градоустройствена дейност. Дружеството се управлява от Стоил Димитров Стоилов.

От 1 май 2011г. фирмата ефективно внедрява Система за управление на качеството , а от 13 септември 2011г. има официално издаден сертификат за качество ISO 9001:2008 от "TQCSI Bulgaria" с обхват: Производсво на бетонови изделия и арматурни заготовки.

Материалите за производство на бетонови изделия (цимент, пясък, едър добавъчен материл, арматурни стовани и др.) се доставят от предварително оценени доставчици с доказани качества и се придружават от декларации за експлоатационни показатели.

Рецептурните съставки на произведените строителни продукти са изготвени от специалисти с голям професионален опит, съгласно стандартите на страната и Европейския съюз. Изделията се изпитват от Акредитираните от ИА "БСА" изпитателни строителни лаборатории на "НИСИ" и на фирма "СТРОЙКОНТРОЛ-СП" ООД.

Използването на модерна техника, качествени суровини и действащата система за производствен контрол гарантират високите якостни и експлоатационни характеристики на продуктите.
Фирмата произвежда всички видове изделия по индивидуални проекти и в цветове по желание на клиента.

Ценим своите клиенти и изграждаме с тях партньорски отношения. Стремим се да намерим най-доброто решение за всеки отделен клиент. Допринасяме за успехите на нашите партньори и работим така, че те да чувстват ангажираността на нашата фирма към всеки техен индивидуален проект.

 

 

 

 

 

 

""АР МА 3" ООД са се доказали, като изключително лоялен партньор при осигуряване на заявените количества изделия в желания обем и срокове. Изделията са били доставяне в добро състояние, отговарящо изцяло на действащите стандарти на Република България, съпровождани с необходимите документи за производство. Изразяваме отличното си впечатление за професионалното и колегиалното отношение при водене на преговори, сключване на договори и стриктно изпълнение на поетите договорни отношения."

МОНИМЕКС ЕООД

Свържете се с нас: +359 888 316 099